Noor Health Life.

Noor Health Life

Tôi cảm ơn tất cả bạn bè từ tận đáy lòng. Tôi hy vọng tất cả các bạn sẽ hỗ trợ tài chính cho Noor Health Life vì tôi đang làm tất cả những điều này cho những người nghèo ở đất nước mà tôi cần. Tôi sẵn sàng đến Với Noor Health Life, bạn cũng có thể liên hệ và gửi email trên WhatsApp. Lưu ý số WhatsApp. + 923343207020 và gửi email tới noormedlife@gmail.com

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s