Kawżi u sintomi ta ‘meninġite.

Noor Health Life

    Il-Jum Dinji tal-Meninġite huwa ċċelebrat madwar id-dinja fl-24 ta’ April.  F’din il-ġurnata jiġu organizzati diversi seminars u konferenzi għall-għarfien ta’ dan id-deni sabiex in-nies ikunu jistgħu jsiru konxji tas-sintomi, kawżi, trattament u prevenzjoni ta’ dan id-deni.  Huwa stmat li d-deni jolqot aktar minn miljun ruħ madwar id-dinja kull sena.  Il-meninġite tista’ taffettwa lin-nies ta’ kull età, kemm jekk huma żgħar jew kbar.  Trattament f’waqtu huwa importanti ħafna.Jekk id-deni jilħaq livell perikoluż, jista ‘joqtol lill-pazjent infettat, għalhekk hija meħtieġa kawtela.

    Kawżi ta ‘Meninġite

    In-natura g[amlet l-a[jar arran;amenti g[all-mo[[ uman u ç-cerebellum u ]a]niethom fi tliet membrani li jag[mluha sigura minn diversi perikli u mard.Anke infezzjoni ]g[ira fdawn il-membrani tikkaw]a [afna mard.  Dawn il-membrani jistgħu jiġu affettwati minn korrimenti fir-ras, mikrobi li jidħlu fid-demm, infezzjonijiet tal-imnieħer u tal-widnejn, u meninġite.

    Sintomi ta ‘meninġite

    1. Fil-meninġite, il-pazjent l-ewwel jiżviluppa deni għoli.
    2. Jekk it-tifel ikollu dan id-deni, jibki kontinwament.
    3. Xejn ma jġiegħlek trid tiekol jew tixrob.
    4. Hekk kif id-deni jintensifika, il-pazjent affettwat jibda jkollu konvulżjonijiet.
    5. Tikek ħomor jidhru fuq il-ġisem.
    6. L-għażż fl-għajnejn tisparixxi Il-tebqet il-għajn jimxu bil-mod ħafna.
    7. Wieħed mill-aktar sintomi importanti huwa li ma ddawwar l-għonq.L-għonq ma jfiqx sew u l-pazjent ma jistax jerfa l-għonq.Kemm tista tkun perikoluża l-meninġite fil-futur?

    Ġinevra: Rapport maħruġ mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO) żvela li persuna minn kull ħames se tbati minn problemi ta’ smigħ fis-snin li ġejjin minħabba meninġite u kawżi oħra.

    Skont rapporti tal-midja internazzjonali, rapport maħruġ mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa żvela li ħafna nies fid-dinja bħalissa qed jiffaċċjaw problemi ta’ smigħ.

    Rapport maħruġ mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa

    Skont hu, iż-żieda fil-meninġite u n-nuqqas ta’ għarfien dwarha jistgħu jkunu serji ħafna għax il-meninġite hija direttament relatata mas-smigħ.

    Skont l-esperti mediċi, il-meninġite taffettwa serjament il-moħħ u ċ-ċelloli tas-smigħ, u dan iwassal biex il-messaġġ jasal sal-moħħ jinqata’.

    L-esperti tad-WHO jgħidu li din is-sitwazzjoni serja tista’ tiġi indirizzata biss billi jitnaqqas l-istorbju f’postijiet pubbliċi u tingħata għajnuna medika f’waqtha.

    L-ewwel rapport globali ta’ smigħ maħruġ mill-WHO jgħid li “tul it-tliet deċennji li ġejjin, in-numru ta’ persuni neqsin mis-smigħ se jiżdied b’aktar minn 1.5%, li jfisser li persuna minn kull ħames se jkollha problemi ta’ smigħ.” ۔

    Ir-rapport jgħid li “iż-żieda mistennija fil-problemi tas-smigħ hija wkoll dovuta għaż-żieda fid-demografija, it-tniġġis tal-istorbju u t-tendenzi tal-popolazzjoni.”

    Ir-rapport tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO) isemmi wkoll il-kawżi tat-telf tas-smigħ bħala riżultat ta’ nuqqas ta’ aċċess għall-kura tas-saħħa u nuqqas ta’ professjonisti mediċi f’pajjiżi bi dħul baxx.

    Ir-rapport jgħid li “80% tan-nies f’pajjiżi bħal dawn għandhom problemi ta’ smigħ, li ħafna minnhom mhumiex qed jirċievu kura medika, filwaqt li l-pajjiżi sinjuri m’għandhomx aċċess għall-kura tas-saħħa minħabba t-tkabbir tal-popolazzjoni.” Jekk jogħġbok  Tista’ tibgħat email lil Noor Health Life b’aktar mistoqsijiet u tweġibiet.  noormedlife@gmail.com

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s