8 siy enflamasyon nan urèt la.

Noor Health Life

    Enflamasyon nan urèt la se yon maladi trè douloure ke anpil moun yo ezite pale sou.

    Men, èske w te konnen ke sentòm yo nan enflamasyon sa a oswa UTI yo trè evidan e souvan yo ka rekonèt menm anvan aparisyon nan maladi a?

    Noor Health Life di ke sentòm yo nan enflamasyon sa a yo evidan men pifò moun inyore yo.

    Sepandan, si ou vle fè dyagnostik maladi nan aparèy urin, ou dwe sonje sentòm sa yo.

    Enflamasyon nan urèt la fasil pou evite

    Ankouraje pou pipi tout tan

    Sa a se yon sentòm komen nan UTI nan ki ou santi ou tankou pipi tout tan tout tan an, menm si ou fèk vini nan twalèt la, ou ka santi yon ijans nan sans sa a, sa vle di ale imedyatman.Èske nesesè elatriye.

    Pipi piti anpil

    Lè w ale nan twalèt, ou pipi raman, ou santi ou dwe fè plis men ou pa ka fè li malgre efò ou yo oswa ou pa satisfè.

    Santi irite

    Ale nan twalèt la pandan maladi sa a ka fè ou santi ou irite, ou ka santi ke travay sa a trè douloure, anplis ka gen doulè, nan tou de ka se yon siy nan maladi a.

    Senyen

    UTI souvan lakòz san nan pipi a, men se pa nesesèman nan tout moun, kòm li ka vizyon twoub.

    Pran sant

    Odè pipi a trè move kòm rezilta nenpòt kalite enfeksyon nan blad pipi.Si ou santi tou nenpòt nan sentòm ki anwo yo ak move souf, li ka yon UTI.Refere epi fè tès selon enstriksyon li yo.
    Kòz komen nan enflamasyon nan aparèy urin

    Koulè pipi

    Koulè pipi a ka di anpil bagay, tankou yon enfeksyon nan aparèy urin.  Si koulè sa a se yon lòt bagay pase jòn oswa transparan, li se yon siy enkyetid.  Wouj oswa mawon se yon siy enfeksyon, men anvan tcheke ke ou pa te manje okenn manje ki gen koulè woz, zoranj oswa wouj.

    Ekstrèm fatig

    Enflamasyon nan aparèy la urin se aktyèlman ki te koze pa yon enfeksyon nan blad pipi a.Nan nenpòt ka, kòm yon rezilta nan enfeksyon an, lè kò a reyalize ke yon bagay ki mal, li kòmanse anfle.Avèk mezi pwoteksyon, globil blan sa yo Ekskli, sa ki lakòz yon santiman fatig.

    Lafyèv

    Lafyèv, pami lòt sentòm, souvan endike yon ogmantasyon nan severite enflamasyon nan aparèy urin ak gaye enfeksyon an nan ren yo.  Si w gen yon lafyèv ki gen plis pase 101 Fahrenheit oswa si w santi w frèt oswa kò w vin tranpe nan swe pandan w ap dòmi nan mitan lannwit, ou ta dwe chèche èd medikal imedyatman.

    Enflamasyon nan urèt la se yon maladi trè douloure ak anpil moun yo ezite pale sou li.

    Genyen tou yon risk pou enfeksyon nan ren kòm yon rezilta nan enfeksyon sa a oswa enflamasyon ak sentòm li yo anjeneral parèt nan fòm lan nan gwo boule ak doulè nan pipi a, pandan y ap souvan ankouraje pipi, dekolorasyon.Epi gen pouvwa gen yon lafyèv, ki leve. nan ka grav.

    Senyen ak pipi move sant tou se sentòm yo.

    Si yo pa trete oswa pa dyagnostike, maladi a ka gaye soti nan blad pipi a nan ren yo epi lakòz enflamasyon nan ren yo, ki ka fatal.

    By wout la, gen kèk rezon pou sa ki difisil pou kontwole tankou aje, fanm yo gen plis risk pase gason, gwosès, pyè nan ren, dyabèt ak maladi alzayme elatriye.

    Men, gen tou kèk abitid fòm ki ogmante risk pou maladi a.

    Pa pran swen pwòpte

    An reyalite, move ijyèn ka mennen nan yon ogmantasyon nan kantite bakteri sa yo, ki an vire ogmante risk pou yo enflamasyon nan aparèy urin yo.

    Bwè mwens dlo

    Yon etid pa Noor Health Life te jwenn ke abitid nan bwè plis dlo diminye risk pou yo enflamasyon nan aparèy urin, espesyalman pou fanm yo.  Dapre rechèch, fason ki pi fasil ak pi an sekirite pou evite maladi sa a ki fè mal se anpeche enfeksyon ak bwè yon lit plis dlo pase nòmal sa ede anpeche maladi sa a.  Dapre rechèch, fanm yo gen yon pi gwo risk pou maladi sa a pase gason, men gason yo ta dwe pran prekosyon sa a tou.  Li te di ke bwè plis dlo fè li pi fasil debarase m de bakteri yo ki akimile nan blad pipi a epi yo pa akimile ki lakòz maladi a.

    Sèvi ak rad ki sere

    Itilizasyon souvan rad ki sere ka mennen nan maladi douloure tankou enflamasyon oswa enfeksyon nan aparèy urin.Itilize rad ogmante risk pou yo enflamasyon nan urèt la.

    Retansyon pipi

    Akòz kèk travay, kit se bon mache oswa kèlkeswa rezon, chak nan nou se yon moun ki sispann pipi e se pa yon move bagay men sof si nou kòmanse fè li twòp oswa nou pran abitid.  Si yo fòme yon abitid konsa, li ka mennen nan pwoblèm grav anpil.  Lè w fè sa, ogmante kwasans nan bakteri danjere, ki an vire ogmante risk pou yo enflamasyon nan aparèy urin yo.

   Gen yon metòd ledven espesyal (VCUG) pou mezire presyon anndan blad pipi a ak pipi pandan w ap fè pipi ki pral montre ak radyografi sa k ap pase lè tibebe w la ap pipi.

   Sistèm pipi (fi)

   VCUG la vle di “Wending cysto-retrogram”) ki vle di fè pipi.  “Cysto” se pou blad pipi a.  “Urethro” se pou urèt, tib ki drenaj pipi nan blad pipi a.  “Gram” vle di foto.  Se poutèt sa, VCUG se yon foto eskresyon urin soti nan blad pipi a nan urèt la.

   Tès la sèvi ak yon kalite imidite espesyal ki rele mwayen kontras pou pi byen reflete pipi a nan radyografi a.

   Prepare pitit ou a pou tès la

   Pran tan pou w li enfòmasyon sa yo ak anpil atansyon epi eksplike pitit ou a.  Timoun ki konnen sa pou yo atann yo gen mwens chans pou yo enkyete.  Di pitit ou a sou tès la nan mo li konprann, ansanm ak mo fanmi ou itilize pou konprann ki jan kò a fonksyone.

   Kòm yon pati nan tès la, yo pral mete yon ti tib ki rele yon katetè nan urèt tibebe w la.  Li pral fè mal pou mete katetè a.  Men, si tibebe w la rete kalm, li pral pi alèz pou mete l.  Ou ka anseye pitit ou a kalme lè w pran yon gwo souf.  Mande pitit ou a kopye bouji anivèsè nesans, gonfle balon oswa lage bul.  Fè egzèsis respirasyon sa a lakay ou anvan ou ale lopital.

   Adolesan pafwa pote yon bagay konfòtab pou pwan pandan tès yo.  Pitit ou a ka pote yon jwèt koton oswa yon dra lakay ou.

   Youn nan paran yo ka avèk timoun nan nenpòt ki lè pandan tès la.  Si w ansent, ou ka rete nan chanm nan jiskaske yo mete katetè a.  Men, ou dwe kite chanm nan pandan radyografi ti bebe a.

   Ou bezwen di pitit ou a ke yon doktè oswa teknològ ka manyen pati prive li pou netwaye yo epi mete tib yo.  Di pitit ou a ke ou te pèmèt yo manyen paske tès la ap ede.

   Tès yo pral fèt pa de teknològ

   Teknolojis espesyalize nan enplantasyon katetè ak radyografi.  Pafwa yon radyològ dwe nan chanm nan pandan tès la.  Radyolojis la li radyografi yo.

   Sistèm pipi (gason)

   Anile

   Teknolojis radyografi a pral prepare pitit ou a pou tès la lè li di l sa ki pral rive pandan tan sa a.  Radyològ la pral netwaye zòn kote penis tibebe w la oswa urèt la ale.  Teknolojis la pral mete tib fleksib la nan espas ouvè a.  Yon katetè se yon tib long, mens, mou, lis ki pase nan urèt la nan blad pipi a.  Teknolojis yo pral eksplike sa nan chak vire, jan yo fè.

   Si pitit ou a gen yon maladi kè

   Pitit ou a ka bezwen pran antibyotik anvan li fè nenpòt tès.  Pou egzanp, timoun ki gen yon maladi kè bezwen pran antibyotik anvan yo ale nan dantis la.  Yon antibyotik se yon medikaman ki touye yon enfeksyon.  Si pitit ou a bezwen medikaman sa a, tanpri di doktè k ap preskri VCUG pou pitit ou a.  Doktè a pral pran medikaman sa a anvan li bay pitit ou yon VCUG.

   VCUG yo anjeneral fèt nan yon lopital

   Depatman Imaging dyagnostik detekte presyon andedan blad pipi a ak urèt pandan pipi.  Yo rele li souvan depatman radyografi.  Si ou pa konnen ki kote depatman sa a, chèche konnen nan resepsyon prensipal la.

   Enspeksyon sa a dire 20 a 30 minit.  Apre tès la ou pral oblije rete nan zòn sa a pou apeprè 15 minit jiskaske desen yo pare.

   Pandan tès la

   Lè w antre nan Depatman Imaging dyagnostik la, y ap mete pitit ou a nan yon sèl chanm pou chanje rad, li mete yon ròb lopital.  Apre sa, yo pral mennen tibebe w la nan chanm radyografi a.  Se yon sèl paran ki pral kapab ale ak timoun nan.

   Nan chanm nan radyografi

   Yon fwa ou menm ak tibebe w la nan chanm radyografi a, teknològ la ap mande w pou w retire kouchèt kilòt tibebe w la.  Lè sa a, tibebe w la pral kouche sou tab la radyografi.  Yo ka mete yon pansman pwoteksyon sou vant oswa janm tibebe w la pou asire w tibebe w la an sekirite.

   Kamera ki sou tab la pral pran foto.  Teknolojis la pral sèvi ak yon ekran televizyon pou wè sa k ap pase pandan tès la.

   Lè teknològ la ap fè radyografi, pitit ou a bezwen rete pi piti ke posib pou l ka jwenn pi bon rezilta.  Ou ka kenbe men tibebe w la yon ti kras anlè pwatrin ou pou w ka distrè tibebe a nan nenpòt direksyon.  Pou egzanp, ou ka chante yon powèm oswa yon chante.

   Fitting katetè

   Teknolojis radyografi a pral kòmanse tès la lè li netwaye zòn ki kache pitit ou a epi li mete yon tib.  Katetè a pral vide blad pipi a poukont li.

   Lè sa a, katetè a pral tache nan yon boutèy ak yon mwayen kontras.  Kontras sa a pral koule nan tib mwayen an nan blad pipi a.  Sa a pral pèmèt teknològ la obsève pi byen andedan blad pipi a ak urèt.  Tibebe w la pral kapab santi kontras la pandan l ap pase nan blad pipi a.  Li ka santi frèt men li pa pral fè mal.

   Teknolojis radyografi a pral pran kèk radyografi lè mwayen kontras la ap koule anndan blad pipi a.  Lè blad pipi tibebe w la plen, yo pral mande tibebe w la pou l pipi nan yon kabann oswa yon kouchèt.  Katetè a ap soti fasil le pli vit ke tibebe w la ap pipi.  Teknolojis la pral pran kèk radyografi pandan pitit ou a ap pipi.  Sa yo se foto ki pi enpòtan nan tès la.

   Apre tès la

   Teknolojis radyografi yo pral di w kijan pou w ale nan chanm pou ti bebe a ka mete rad sou li.  Lè sa a, ou chita nan sal datant la.  Apre w fin tcheke desen radyografi yo, teknològ la ap di w ki lè ou ka ale.

   Si w gen yon randevou nan klinik la pou w wè yon doktè apre tès la, di teknològ la.  Yo pral asire w ke rezilta ou yo voye nan klinik la.  Si w pa wè yon doktè apre tès la, rezilta yo pral voye bay doktè pitit ou a nan yon semèn.

   Bay pitit ou anpil likid lakay ou

   Kèk tan apre tès la, pitit ou a ka santi kèk malèz, tankou sansasyon boule lè l ap pipi.  Bay pitit ou a anpil likid pou l bwè pandan de jou kap vini an, tankou dlo oswa ji pòm.  Bwè alkòl ap ede pitit ou a si li gen nenpòt pwoblèm.

   Si w gen nenpòt kesyon sou efè QuoteTest, tanpri tcheke avèk Teknolojis la.  Si pitit ou a ajite pou plis pase 24 èdtan, rele doktè fanmi ou.

   Pwen kle yo

   (VCUG) se yon tès ki itilize radyografi pou chèche konnen sa k ap pase lè tibebe w la ap pipi.

   Pandan tès la, tibebe a pral mete yon urèt nan urèt li.

   Tès la ka fè mal.  Ou ka fè pitit ou a detann otank posib lakay ou anvan tès la, tankou egzèsis detant.  Ou ka kontakte Noor Health Life via imèl ak WhatsApp pou plis kesyon ak repons.  noormedlife@gmail.com

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s